Hem iniciat el 2024

Aquest any alguns Cercles d'Estudi ens trobem a la Casa de Cultura de Girona:

Informàtica

Poesia 2

Literatura catalana

El cercle de Poesia 1 continua a l'Hotel d'Entitats del carrer de La Rutlla

Des d'aqui volem felicitar i agrair a l'equip de la Casa de Cultura de Girona per promoure els Cercles d'Estudi.   

Esperem que moltes persones puguin aprendre alló que desitgen i/o necessiten.

Mirarem de fer-ho extensiu a la resta de Comarques de Girona.