Història dels Cercles d'Estudis

L'inici dels cercles d'estudi data de finals del segle XIX a Rússia, però s'han anat desenvolupant en diferents moments a Suècia, Estats Units i Austràlia entre molts d'altres països.

A Suècia els posaven en pràctica els moviments populars, com per exemple els moviments obrers. Actualment els cercles són un fenomen de masses amb un ampli suport nacional a Suècia. La varietat de temes que s'estudien als cercles d'estudi suecs és molt amplia, poden tractar temes polítics, socials o literatura.

En canvi l'objectiu dels cercles d'estudi als Estats Units, en els seus inicis, era treballar els conflictes socials. De la mateixa manera, a Austràlia s'ha buscat treballar el compromís i la participació ciutadana en temes com la reconciliació entre indígenes i no indígenes, els desastres ambientals, etc...