Cercles 2014

- Cercle tastets d'informàtica: entre tots aprenem a utilitzar noves eines 2.0

- Cercle conversa d'anglès: ens ajuntem per conversar en anglès sobre temes d'actualitat.

- Cercle creació del blog del barri: alhora que aprenem entre tots a crear un blog, descobrim la història del barri:   
            El Barri de l'Eixample de Girona     (http://barrideleixample.blogspot.com)